Informacja

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stosownie do treści art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.) Fundacja “Do dzieła”, pod marką “Śląska jurta” (zwana dalej “Usługodawcą”), informuje niniejszym o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem…

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego slaskajurta.pl (dalej „Serwis”). 2. Szanujemy prawo do prywatności dlatego Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług. 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu…